Vắc xin COVID-19 cho người chăm sóc gia đình – Giai đoạn 1A (DDS 01/13/2021)

Kính gửi Gia Đình SEEK!

Chúng tôi mong quý vị có một khởi đầu tuyệt vời cho năm mới.

Thuốc ngừa COVID-19 là một cách thực tế và hữu hình để chúng ta vượt qua đại dịch. Thuốc ngừa hoạt động để bảo vệ khỏi các triệu chứng nghiêm trọng liên quan đến COVID-19. Vào thời điểm viết bài này, các triệu chứng nghiêm trọng được biết đến đã đóng một vai trò quan trọng trong sự mất mát của hơn 400,000 người Mỹ. Chúng ta có thể bắt đầu lật ngược trang của đại dịch này bằng cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ lẫn nhau.

Bộ Dịch vụ Phát triển California (California Department of Development Services) (DDS) gần đây đã thông báo rằng (những) thành viên trong gia đình là người chăm sóc con em của trung tâm khu vực đủ điều kiện nhận thuốc ngừa COVID-19 trong Giai đoạn 1A. Chứng chỉ này có nghĩa là cha mẹ và người giám hộ có thể đăng ký để chích ngừa COVID-19 ngay bây giờ.

Trang web của Quận LA để đăng ký vắc-xin được tìm thấy dưới đây:

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/

Với các giai đoạn chích ngừa khác nhau, trang web và các địa điểm có thể liên tục thay đổi. Trang web sẽ đưa quý vị đến các links của lịch trình và địa điểm chích ngừa, sau đó sẽ dẫn quý vị đến portal cổng đăng ký (chúng khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp thuốc ngừa).

Cổng thông tin portal sẽ hỏi một loạt câu hỏi, bao gồm cả việc quý vị có đủ điều kiện tham gia Giai đoạn 1A hay không. Nếu quý vị là người chăm sóc người khác thì có thể xác định là nhân viên y tế.

Vào ngày hẹn của quý vị, vui lòng mang theo những thứ sau đến địa điểm:

1) In bản copy ra giấy của lá thư từ DDS.
Link là: http://www.elarc.org/home/showpublisheddocument?id=14318
2) In bản copy của Kế hoạch Chương Trình Cá Nhân/ Individual Program Plan (IPP) hoặc Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân Hóa/ Individualized Family Service Plan (IFSP) của con em
3) Giấy tờ tùy thân/Giấy chứng minh nhân dân (ID)/Bằng lái xe
4) Bản copy đăng ký cuộc hẹn của quý vị (thường thông qua email của quý vị, nhưng tùy thuộc vào trang web đặt lịch)

Quý vị có thể đã nhận được thông báo từ trung tâm khu vực của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy tìm đến phối viên dịch vụ trung tâm khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

Mục tiêu của chúng tôi là cho quý vị biết rõ hơn về việc thực hiện các bước để tiếp cận một biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại COVID-19. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các trung tâm khu vực và DDS để vận động cho việc có thuốc ngừa sớm cho khách hàng và người tiêu dùng của chúng tôi, và vui lòng mong đợi nhiều thông tin cập nhật hơn khi chúng tôi nhận được hướng dẫn.

Hãy luôn an toàn và khỏe mạnh,

SEEK Education, Inc.